Дефиниция за Аспект

Планетите в хороскопа сключват различни ъгли по между си. Определени ъгли между планетите са особено силни за взаимодействието между планетите, тези ъгли ще наричаме аспекти.

Различават се главни и второстепенни аспект, също така можем да ги разделим на хармонични и напрегнати аспекти. Първите спомагат за гладкото и хармонично протичане на енергията, при вторите с напрежение и усилие. Но най-важното к...

Повече »

Орбис на Аспектите

Взаимодействието между планетите чрез аспект протича и при неточен такъв, т.е. допуска се отклонение от точният аспект – този допуск се нарича орбис. Орбисът зависи от аспекта – неговата сила и от участващите планети – от тяхната важност и бързина на движение. Изборът на орбис (неточност) на аспекта  зависи от:

° вида на космограмата – дали е натална, транзитна или друга.

&ord...

Повече »

Сходящи и разходящи аспекти

аспекта е сходящ (образуващ се), когато по-бързата планета се приближава към точните градуси на аспекта.

Възможни са три варианта на сходящ аспект:

Първия е когато по бързата планета приближава към аспект с другата по-бавна планета и двете са директни. Например: Меркурий 10º Овен, а Марс 15 º Овен и двете планети са директни, следователно Меркурий  се приближава към съвпад с Марс

...

Повече »

СЪВПАД

Съвпад ( 0º ) – При съвпад планетните енергии действат заедно, сливат се, образуват единно съзвучие. Ако едната планета започне да се проявява, заедно с нея задължително се включва и другата. Естеството на планетите взаимно проникват и образуват нещо ново. Много динамичен и трудно управляем аспект. Единение, непредсказуемост, активност и инициатива.

Този аспект означава единство, концентрация на енергия и зависи изц...

Повече »

МАЖОРНИ АСПЕКТИ

Опозиция 180º – При опозиция планетните енергии се стремят да се подтиснат, да доминират една над друга. Аспект опозиция може да бъде наподобен с качествата на Сатурн. Аспектът причинява поляризация, двойственост, разделяне, противоречие, непостоянство. Постоянно действащ аспект. Необходимост от избор, а това поражда конфликт, съперничество, вражда, напрежение, раздяла. Нужна е комуникация и връзка между двата полюса, съ...

Повече »

МИНОРНИ АСПЕКТИ

Полуквадрат 45º -  дискретен, непостоянен, трудно уловим аспект, който проявява двусмисленост, войнственост, неопределеност, илюзии, отчуждение, разногласия под влияние на външни фактори. Противоречията преминават на вътрешно ниво. Полуквадрата се проявява като тайно недоброжелателство, сплетни, за източника на които човека не може да научи в течение на целия си живот. Човека може да бъде уязвен от въздействието на силите...

Повече »