Дефиниция за Аспект

Планетите в хороскопа сключват различни ъгли по между си. Определени ъгли между планетите са особено силни за взаимодействието между планетите, тези ъгли ще наричаме аспекти.

Различават се главни и второстепенни аспект, също така можем да ги разделим на хармонични и напрегнати аспекти. Първите спомагат за гладкото и хармонично протичане на енергията, при вторите с напрежение и усилие. Но най-важното което трябва да научим е защо сме се родили с определен аспект, какво трябва да научим от него в този живот.

Аспекти между планетите се образуват постоянно, всеки ден има по няколко аспекта. Всеки аспект има своето собствено влияние, в същото време помага в създаване на общи тенденции при комбиниране с други аспекти.

Различните аспекти получават своите названия от ъгловите съотношения, които образуват планетите една с друга при преминаване по Зодиака. Земята във всеки случай се явява фокална точка ма лъчите. Аспектите, които действат в момента на раждане имат особено значение за роденият.