Орбис на Аспектите

Взаимодействието между планетите чрез аспект протича и при неточен такъв, т.е. допуска се отклонение от точният аспект – този допуск се нарича орбис. Орбисът зависи от аспекта – неговата сила и от участващите планети – от тяхната важност и бързина на движение. Изборът на орбис (неточност) на аспекта  зависи от:

° вида на космограмата – дали е натална, транзитна или друга.

º вида на аспекта – мажорните аспекти имат по голям орбис от минорните

º важността на планетата в хороскопа – Слънцето и Луната по принцип са основни планети и орбисът на техните планети е по голям в сравнение с останалите. Важността (силата) на планетата се определя от нейното положение по знак и дом, участието и в стелиум, близостта и до Асцедента и др.

º астрологът – различните школи използват  различни орбиси за аспектите, и различен набор от аспектите.

Използването на по малки орбиси (по точни аспекти) позволява да се използват повече аспекти.