Сходящи и разходящи аспекти

аспекта е сходящ (образуващ се), когато по-бързата планета се приближава към точните градуси на аспекта.

Възможни са три варианта на сходящ аспект:

Първия е когато по бързата планета приближава към аспект с другата по-бавна планета и двете са директни. Например: Меркурий 10º Овен, а Марс 15 º Овен и двете планети са директни, следователно Меркурий  се приближава към съвпад с Марс

Вторият когато и двете планети са ретроградни, като Меркурий R 10º Овен, а Марс R 9º Овен и Меркурий не става директен докато не направи съвпад с Марс.

Третият е когато директната планети е в по-малки градуси, а ретроградната в по-големи. Например: Марс 29º Лъв, а ЮпитерR 1º в Дева.

Аспекта е разходящ (разпадащ се), когато по-бързата планета се отдалечава от точния градус на аспекта. Сходящият аспект е по-силен от разходящия.

Например: Аспекта между Луна 22º Дева и СатурнR 21º Дева е 1º, Луната е по-бързата планета и в своето движени ще премине през 2º, 3º ... на Дева, следователно ъгълът между тях ще нараства, за това се казва, че аспекта е разходящ.