СЪВПАД

Съвпад ( 0º ) – При съвпад планетните енергии действат заедно, сливат се, образуват единно съзвучие. Ако едната планета започне да се проявява, заедно с нея задължително се включва и другата. Естеството на планетите взаимно проникват и образуват нещо ново. Много динамичен и трудно управляем аспект. Единение, непредсказуемост, активност и инициатива.

Този аспект означава единство, концентрация на енергия и зависи изцяло от свойствата на планетите, които го образуват. Планетите, влизащи в съвпада обединяват своите качества. Произтича сливане на определящите ги характеристики. Често планетите оцветяват една друга в съответствие на своите качества. Колкото повече съвпади има в един хороскоп, толкова по-концентрирана ще бъде личността и толкова по-ярко ще бъде изразена генералната линия в поведението на човека. Като правило, един или два значителни съвпада образуват ядрото на космограмата, в което е заключено главното, което характеризира човека. Човек, който има такова изразено ядро се явява творческа личност. Обаче, човек с голям брой съвпади е по-подчинен на обстоятелствата и предопределението. Този аспект може да бъде класифициран по намаляване на хармоничността:

1. Съвпад със Слънце

             a. Съвпад с орбис 0°17’ – планета в центъра на Слънцето (арабския термин е казими) – добро взаимодействие, изява на планетния принцип. Това означава, че качествата на тази планета много силно нарастват. Планетата в центъра на Слънцето става своеобразен фокус на силата му. То отдава енергията си на планетата, за това чрез нея става самоутвърждаването, постигане на външният блясък, признание. Проявява се още от ранна възраст.

             b. Съвпад с орбис 0°17’ - 3° (според някой астролози до или дори до 8°) изгорена планета (комбуста) или планета е скрита от лъчите на Слънцето – неблагоприятно положение, отслабване, загуба на ориентация, подчинение на планетния принцип. Функцията на изгорелите  планети се ограничават до сектора на проява на планетите. Ако, например  е изгорял Меркурий, то при човека ще бъде до известна степен ограничен  интелекта. Когато е изгоряла добра планета, то тя просто се блокира. 

             c.  Съвпад с орбис 3-9° - в лъчите на Слънцето - Подобна планета се подхранва от Слънцето и става по-ярка.

 

2. Съвпад на добра с добра планета – реализира се най-доброто на домът, в който се случва

3. Съвпад на добра с неутрална планета – реализира се доброто на домът, в който се случва

4. Съвпад на зла с добра планета – частично се реализира се доброто на домът, в който се случва

5. Съвпад на зла с неутрална планета - реализира се злото на домът, в който се случва

6. Съвпад на зла с зла планета- реализира се най-злото на домът, в който се случва

                Орбисът на аспекта е 7°, а за Слънце и Луна е 9°.