МАЖОРНИ АСПЕКТИ

Опозиция 180º – При опозиция планетните енергии се стремят да се подтиснат, да доминират една над друга. Аспект опозиция може да бъде наподобен с качествата на Сатурн. Аспектът причинява поляризация, двойственост, разделяне, противоречие, непостоянство. Постоянно действащ аспект. Необходимост от избор, а това поражда конфликт, съперничество, вражда, напрежение, раздяла. Нужна е комуникация и връзка между двата полюса, сътрудничество. В най-добрия случай човека прави избор и се преустройва, променя  своята позиция, т.е. може да преодолее и устои на действието на опозицията. В най-лошия случай, ако човека е слаб, живота му ще се съпровожда с мъчителна раздвоеност.

Орбисът на аспекта е 5°, а за Слънце и Луна е 7°.

Тригон 120º  – При най-хармоничния аспект планетните енергии се подкрепят и допълват и създават защита на родения. Пасивен, инертен и хармоничен аспект. Колкото повече тригони има в хороскопа, толкова е по-стабилен живота на човека, с толкова по- малко сътресения. Показва благоприятни условия за развитие, подкрепа, хармония, помощ, късмет. Придава умения за адаптация към околната среда. Човек е настроен по скоро да възприема и ползва от колко да създава и изменя. Има опасност от загуба на инициатива, липса на активност и неизпълнение на задълженията си.

Орбисът на аспекта е 5°, а за Слънце и Луна е 7°.

Квадрат 90º – Аспекта  квадрат е много динамичен и напрегнат аспект. Може да бъде сравнен с планетата Марс. Дава много енергия, която обаче е много импулсивна и не е структурирана. За разлика от опозицията, действието на квадратурата се характеризира с дискретност и периодичност. Този аспект не дава  напрежение, но затова поставя човека в състояние на борба. Препятствие – енергичен, силен, разрушителен аспект, който помага човек да се научи да се бори и да се адаптира. Необходимо е да се реагира бързо, да се вземат разумни решения. Редуват се кристализация и ограничаване в навици с разрушаването и разбиването им с внезапен удар, сътресение. Конфликт, борба, успех чрез борба и загуба.

Орбисът на аспекта е 4°, а за Слънце и Луна е 5°.

Секстил 60º - Хармоничен аспект при който планетните енергии се подпомагат, което става все по-добре с времето. Възможност. За разлика от тригона, секстила не дава пълна защита, но той се  включва през някои периоди от живота, смекчавайки ударите на съдбата.

Орбисът на аспекта е 3°, а за Слънце и Луна е 4°.