МИНОРНИ АСПЕКТИ

Полуквадрат 45º -  дискретен, непостоянен, трудно уловим аспект, който проявява двусмисленост, войнственост, неопределеност, илюзии, отчуждение, разногласия под влияние на външни фактори. Противоречията преминават на вътрешно ниво. Полуквадрата се проявява като тайно недоброжелателство, сплетни, за източника на които човека не може да научи в течение на целия си живот. Човека може да бъде уязвен от въздействието на силите на природата (например, чрез ухапване от животни). Неудовлетвореност, неувереност, привличане на негативни събития. Повишена възприемчивост и чувствителност. Аспекта се проявява като вътрешна потребност да се разреши конфликта. Вътрешна борба със свята раздвоеност и незавършеност. Като резултат се постига вътрешна сила, устойчивост на психиката и организма.

Орбисът на аспекта е 1°, а за Слънце и Луна е 2°.

 

Квадрат и половина 135º -  дискретен, постоянен аспект. Показва повторяемост на едни и същи ситуации докато не се осъзнае в детайл, не се вземе поуката. След това се постига вътрешен покой, смирение. Човек с такъв аспект по време на стълкновение с други хора е принуден да се заеме с ролята на посредник, т.е. той влиза в напрегнати ситуации, които не го засягат лично, но понякога му се отразяват твърде неприятно. Родения трябва да върне някакви дългове, разплащайки се за грешки през младостта.

Орбисът на аспекта е 2°, а за Слънце и Луна е 3°.

 

Полусекстил 30º - привързаност, успокоение, удоволствие, рационалност, трудолюбие, умерена хармония. Влиянието му  е позитивно и осреднено - чрез група хора като цяло, чрез стихиите, чрез природата. На човека, който има много полусекстили върви в дреболиите, колектива го поддържа, не му пречат. Той не отделя на дреболиите цялото си внимание.

Орбисът на аспекта е 1,5°, а за Слънце и Луна е 2°.

 

Куинконс 150°  – връщане към миналото и опора за бъде щетата еволюция. Той показва възвръщане на ситуациите, изтеглянето им от миналото. Куинконса се явява като хармонизатор и стабилизатор на средата, обкръжаваща родения; като аспект, уравновесяващ неговите обществени отношения и контакти. При наличие на зли планети куинконса става много неприятен по влияние, доколкото се проявява в повтаряне на едни и същи ситуации, в постоянното им "превъртане" детайл след детайл. При добри планети познатата ситуация възниква на ново ниво, т.е. наблюдава се повторение на уроците, които човека не е искал да усвои. Ако куинконса е с добри планети, то във взаимоотношенията с хората може да се навакса изпуснатото, т.е. да се върнем и нещо да до направим, да повторим урока. Куинконс е аспект на тайното укрепване на позициите на човека в живота.

Орбисът на аспекта е 3°, а за Слънце и Луна е 4°.