Алфи Лавоа

Алфи Лавоа (Lavoie, Alphee)

7.10.1934 20:03 -

Страна: САЩ

Алфи Лавоа е програмист и сертифициран астролог, NCGR LEVEL IV, в консултиране и ректификация. За последните 50 години Алфи Лавоа си е спечелил репутацията като майстор астролог, защото е показал своя опит във всички области на астрологията: консултиране, хорар, астрология на избора,световна астрология, бизнес астрология, астрология на взаимоотношенията и финансова астрология.

Той е създател на "Air Sostware", наред с други програми за Star Trax 8000 Той партнира с Bill Meridian за създаване на "Финансова Trader" компютърна програма с Лавоа индикатори за прогнозиране на фондовия пазар.

Той е автор на две от най-продаваните книги, „Лекции  по Хорарна астрология“  и „Загуби тази книга ... и я намери“

Въпреки натоварения си график, той все още намира време да бъде Изследователски директор на Националния съвет на Геокосмически изследвания и член на Консултативния съвет на Кеплер Колидж.