Алан Лео

Алан Лео (Allan Leo)

(William Frederick Allan)

7.08.1860, 5:12 ( Лондон) -  1.11.1917

 Страна: Англия

Уилям Фредерик Аллан (William Frederick Allan) е изключителен английски астролог и теософ. Като псевдоним взима изгряващият си знак. Той е отгледан от майка си в трудни условия и след началните училища не е в състояние да получи формално образование. Лео сменя няколко професии, които не го задоволяват, докато не става продавач на машини. Той остава на тази работа до 1898 год.

  Към астрологията Алан Лео проявява интерес на 25-годишна възраст, самообразова се, а през 1888 г. той се запознава с астролога Ф.Лейси. Благодарение Лейси той се срещна Улям Горн Олд ( известен като Сефариал), който въвежда Лео в кръга на теософите. През 1890 г. Лео се присъедини към Теософското общество и с Лейси започва да публикува списание "Astrologer's Magazine" ( "Списание за Астролози"). Това списание придобива популярност, но през 1894 г. в Лейси се появяват други интереси и Лео става едноличен собственик на списанието. През 1895 г. Лео го преименува на " Modern Астрология " (Модерна Астрология ). Успехът на списание и брака за разведената богата хиромантка дава възможност на Лео напълно да се отдаде на астрологията. Неговата " Modern Astrology Publishing Company " непрекъснато се разраства и се превърна в голям печеливш бизнес в астрологически сфери.

В началото на 1900 те години Алан Лео написва серия от седем книги "Astrological Text Books" ( Астрологически учебници); "Astrology for All" (Астрология за всички); Casting the Horoscope" ("Съставяне на хороскоп ",1904 ) ; "How to Judge a Nativity"  ("Как да изтълкуваш хороскопа ",1903 ); "The Art of Synthesis"  ("Изкуството на синтеза ",1912 ) ; "The Progressed Horoscope" ("Прогресивният хороскоп ", 1905 ); "The Key to Your Own Nativity" (" Ключът към вашия собствен хороскоп ",1910 ); " Esoteric Astrology" (" Езотерическа астрология"). Лео също пише няколко кратки трудове по астрология. Неговите книги получават такова признание от публика, че се преиздават и до днес.

През 1915 г. . Алан Лео основана Астрологическа ложа към Теософското общество. Скоро ложата се разраства и става постоянна част от Обществото. Тя съществува и в момента, явявайки се най-авторитетна астрологическа британска организация.

Популярността на Алан Лео му излиза скъпо. Той два пъти е бил съден по обвинения в измама, вещерство, гадания и лъжепророчествo. В първия случай през май 1914 г., той е оправдан поради технически формалности, но вторият път, през юли 1917 г., Лео е осъден на тежка глоба. Съдията не е убеден от аргументите на защитата, че Лео вярва дълбоко в това, което се занимава, и че сред клиентите му има много известни личности. Тази съдебна историята по своята същност малко се различава от религиозно преследване. Някои приятели на Лео, свързват тези гонения с неговата смърт от мозъчен кръвоизлив, което последва 01 ноември 1917г.

Алан Лео извежда астрологията към едно модерно научно ниво, привлича към нея вниманието в САЩ и Европа. Неговите книги, които са се превърнали в класика, предизвикаха лавина от последващи публикации в световен мащаб. Лео наречен "бащата на астрологията в XX век". Лео прогнозира развитието на живота в преходния период към ерата на Водолея, което изненадващо точно се извършва в наше време . Той прогнозира, интегрирането на европейските държави , формирането на сдружения като първи етап по пътя към световно правителство. В XIX век се възпява неограничената мощ на науката и технологиите, но той предсказва, че ще има проблем със замърсяването на околната среда. Лео също прогнозира образуването на Организацията на обединените нации.

Избрани произведения: