КОСМОГОНИЯ

Небулярната космогонична теория на Кант-Лаплас

Първата универсална концепция на еволюиращата Вселена от 1755 г. на основата на гравитационната нютонова картина за света. По-известна е нейната втора част с не дотам точното, но възприето наименование небулярна (газова) космогонична хипотеза за произхода на Слънчевата система от първично сгъстяване, екстраполирана за цялата Вселена.

От горещ бавно въртящ се облак под действие на гравита...

Повече »

ЗАКОНИ НА НЕБЕСНАТА МЕХАНИКА

Закони на  КЕПЛЕР

Математикът на своето време Йохан Кеплер търси закономерностите в планетните движения. Използва точните наблюдения на видимите премествания на Марс сред звездите, правени цял живот от Тихо Брахе и извежда знаменитите си 3 закона, залегнали в основите на небесната механика. Кеплер търсел закономерност в подредбата на планетите и слушал музиката на танца им около Слънцето. Кеплер, както Тициус и Боде забе...

Повече »