РЕЦЕПЦИЯ

когато две планети се намират в местата на достойнства на една на другата, например Венера във Водолей и Уран във Везни?, и двете планети са в знаците на господство на другата, в този случай казваме, че Венера и Уран са в рецепция по управление.

Възможни са и рецепция по екзалтация, тригонокрация, терм и деканат. В случай на рецепция планетите се разглеждат като в положение на съвпад. Който е толкова по-силен колкото е по силно достойнството, което ги свързва.