РЕТРОГРАДНО ДВИЖЕНИЕ

От гледна точка на земният наблюдател всички планети, освен Слънце и Луна, периодически забавят своя ход, спират и започват обратно движение, което се нарича ретроградно. Това явление се обяснява с различията в периодите на обиколка около Слънцето. Ретроградното движение е в посока обратна на последователност на знаците. Астрологически това указва на урок, който трябва да се премине, използвайки вече натрупан опит. който в предишен живот не сме успели да научим. Указва и на забавяне и възпрепятстване на начинанията. За това не е добре да се започва нещо, ако планетата която го символизира е ретроградна в момента. По добре е да се изчака тя да стана отново директна и да мине през градуса къде е спряла, преди да стане ретроградна.

Директно движение е когато планетата се движи в последовтелноста на знаците и означава развитие на събитията.

Ретрограден Меркурий >>