ЛУННИ ВЪЗЛИ

са две абстрактни точки на еклиптика, в които лунната орбита се пресича с земната. Те са два и се различават по степен на изразност. Южен лунен възел (Кету)  показва какво трябва да дадем, това е нашата пасивна карма, това което ни отнемат. Северен лунен възел (Раху)  това което сме принудени да правим, нашата програма. Те се намират на 180° една от друга

Линията на лунните възлите е фактор на съдбовност, предопределеност в живота ни. Възлите показват с какво трябва да се срещнем в живота, искам или не. Тъй като нашето индивидуално развитие е тясно свързано с развитието на други хора, с развитието на обществото, то линията на Възлите описва също и характера на взаимодействие на човека с околния свят, с другите хора. Изгряващият лунен възел (северен) показва на този жизнен опит, на тези качества на характера, които трябва да се придобият в този живот. Той действа подобно на Юпитер.

Северният лунен възел показва най-добрите възможности, открива ни нов свят, дава нови знания, ускорява нашата еволюция, това което трябва да бъде. Благоприятства срещи, връзки, и контакти, които могат да донесат на човека успех, благополучие, радост и даже щастие. Изгряващият лунен възел е свързан с качеството ЯН. Нарича се още Главата на дракона, а според индийците Раху.

Период: 18.7 г.

Естество: мястото по дом показва къде трябва да се развием в този живот, а положението по знак:  кои качества трябва да усвоим, как да се развием; връзки, контакти, срещи

Влияние: оказва влияние подобно на Юпитер  разширение, развитие, успех