ПЛАНЕТА В ШАХТА

Планета в шахта – планета, която няма нито един мажорен аспект с другите планети в хороскопа. Планета в шахта е не задействана, кармически непроявена планета. Тя няма мощен енергетически канал за проявление на своите характеристики, за това тя няма да участва в жизнените ситуации и характера на човека.

В най-добрият случай планета в шахта ще запази чистотата на своите характеристики непокътнати, нищо не може отвън да повлияе на характеристиките и.

В най-лошият случай от нея нищо не зависи, не може да прояви своите характеристики, те са потиснати и човек не може да използва нейният потенциал.

Планета в подобен статус изисква съзнателна и целенасочена работа, за да се развият и появят нейните характеристики. Това трябва да става чрез минорните аспекти ако има такива или чрез планетите свързани с знака, в който е разположена.