БЯЛА ЛУНА

По повод на нейният физически смисъл няма за сега единно мнение. Астрологически символизира нашият Ангел-хранител. Указва на всичко светло, което е натрупано в миналото ни и се ползва за помощ, за духовно укрепване и предпазва от грешки. Отстранява последствията от грешките ни, дава възможност да се поправят без да се достига до крах. Хората на първо ниво не се активира програмата. Бялата луна им пречи да осъществят порочни дела според дома, в който се намира.

Например: Селена в 8 дом външни обстоятелства не позволяват да се осъществи убийство, но ако е в Скорпион то убийството не ще се осъществи поради вътрешни психологически мотиви, т.е. жертвата ще дойде но той няма да може да вдигна ръка. По това как човек възприема Лилит и Селена може да се съди по кой път върви.

Период: -- 7 г.

Естество: късмет, радост, щастие

Влияние: помощ, подкрепа, късмет

Качества: благородство, устойчивост