ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ

Индивидуалността се показва от знака, в който е разположено слънцето, той ни показва чистият Разум (Манас – на санскрит), това е Човешката част от нашата природа, която за разлика от Животинската ни част е неизменна.

Личността се представя от Луната, заедно с Асцедента, и представя разум свързан с желание (Кама-Манас – на санскрит) – това е нашата животинска природа, която е преходна.

Индивидуалността и Личността заедно представляват седемте принципа на човешкото съзнание. Всеки принцип е представен от една планета:

 Слънце    -  Дух, изразен като          Воля                      ?

 Меркурий  -  Духовна душа изразена като       Мъдрост ? Индивидуалност

 Венера    -  Човешката душа изразена като Любов        ?

 

Сатурн е Мост или Индивидуализатор

 

 Луна -   Личен разум, изразен чрез Мозъка

 Марс -   Личните чувства, изразен чрез Животинската душа

 Юпитер - Физическите клетки, изразени чрез Ефирното и Плътното тяло 

   Слънце - Жизнената сила или живота на тялото

      Сатурн образува Мост или прав и тесен път между Индивидуалността и Личността. Тази планета е като бариера или разделител между финото и грубото, между нечистото и чистото и следователно е голям източник на мъка и тъга,жандарм и индивидуализатор.

     Всеки индивид се развива под грижите и ръководството на една от великите Същности, представени от планетите, както и всяка въплътена Личност е роден под контрола на една от тях; но тогава как Индивидуалността, или Вечната душа, е постоянно в контакт с една и съща Същност през цялата си дълга поредица от прераждания. Личния управител се  променя при различните прераждания.