Участие в мероприятия на БАА

Членове на стро-център АСТРОЛОГИЯ ЗА ВСЕКИ вземат участие в събитията на Българската Астрологична асоциация вече трета поредна година. Вече се оформя традиция в изявата на форума на БАА. През тази година на конференцията на асоциацията бе представено изследване на Славчо Митрев върху Показателите за безбрачие.

През 2014 година на астрологическият лагер в Балчик клубът в лицето на Славчо Митрев и Лиляна Иванова-Миндова участва с две лекции:

Хармониките в Астрологията - лектор Славчо Митрев

Транснептуновите планети в Ураническата Астрология - лектор Лиляна Иванова-Миндова

През 2013 година бе подготвена лекция върху изследване на 120 хороскопа на известни световни астролози за показатели за астрологически талант в хороскопа. Лектор Славчо Митрев