Нашата галактика - Млечен път

   Слънчевата система е част от галактиката Млечен път — спирална галактика с диаметър от около 100 000 светлинни години и съдържаща приблизително 200 млрд. звезди. Слънцето е типична за Млечния път звезда.

   По някои изчисления Слънчевата система се намира между 25 000 и 28 000 светлинни години от галактичния център. Тя се движи със скорост от 220 km/s по орбитата си около галактичния център и извършва едно пълно завъртане за 226 млн. години. Спрямо положението на Слънчевата система, втора космическа скорост на Млечния път е около 1000 km/s.

   Освен това, Слънчевата система се движи и спрямо Галактическата равнина. Приема се, че движението ѝ наподобява синусоидална крива, като времето за което пресича равнината е веднъж на всеки 33 млн. години, или — извършва един пълен цикъл за около 65 млн. години.

   Слънчевата система има необичайно кръгова орбита и орбитална скорост равна на вълните на сгъстяване в спиралните ръкави на Млечния път. По този начин тя остава извън тези вълни на сгъстяване в които се формират нови масивни звезди които често експлодират като супернови и биха стерилизирали повърхността на Земята с интензивните си лъчения. Този факт вероятно направил възможно зараждането на сложни многоклетъчни форми на живот на земната повърхност.