Науката за звездите

Думата „Астрология” произлиза от гръцките думи „Астрo” и „Логос” и се превежда като „Наука за звездите” - наука за неизменните закони на движение на небесните тела, които ни позволяват да опишем изменчивият поток на живота. Това е наука за вечността на космоса и безкрайното течение на битието, свързващо в едно времето и пространството. Науката , която разглеждайки хороскопа на момента, счита за същност на процеса неговата космическа / временна/ характеристика и я прави явна за нас. Думата „Хороскоп” може да се преведе като „Наблюдавам часа”. За момента от времето, което в следващият миг става друг. Всеки човек е уникален, както мигът на неговото раждане, това е само един момент от безкрайният ред от мигновения. Астрологията като знание за човека, вземайки за  отправна точка космоса, позволява да се замислим за висшето предназначение и смисълът на съществуването на всеки от нас. Това са съвременните задачи на Астрологията – изучаване на живота на индивидуалността. За древните това не е било основна задача, тогава на дневен ред е било оцеляването на човешкият род, за това са изучавали природните процеси и историята на държавите.