Стихия Въздух

Въздух – елементът на мисълта, той ни свързва в едно, за него не съществува граници. Въздухът е вятърът, който привежда всичко в движение, той е и дъхът при вдишване и издишване. Въздухът символизира контактите и взаимоотношенията.

Присъщи са му обективност, добро социално чувство, интелигентност, възприемчивост, комуникация, ясна перспектива за нещата - проницателност, искреност, подвижност, активност, любознателност, променливост, реформа, свързване на хора и информация.Стихия Огън      Стихия Въздух    Стихия Вода    Стихия Земя