Първи дом – домът на Азът, как проявяваме себе си, изява и характер.

Ъгловите домове са по силни от останалите, а от ъгловите най-силен и важен е 1 дом. Знакът, в който попада Асцедента, началото на 1 дом, ще проявява качествата си в поведението на натива, във външността му. Тези качества ще се проявяват силно при първи контакт и те могат да се различават от качествата които притежава като индивидуалност по Слънцето. Върху характеристиките на 1 дом влияние ще ...

Повече »

Втори дом – домът на притежанията – домът на вещите и богатството, по него съдим колко и как ще спечелим нашето богатство в живота. Струпването на планети в този дом ще укаже, че материалната сфера ще е от голямо значение в живота, притежание на усет към печелен на пари.

Сигнификатор е: Венера

...

Повече »

Трети дом – домът на комуникацията и учението – по този дом съдим за стила на общуване, писане, обучение, функциониране в своята среда, близки пътувания и писма.

Сигнификатор е: Меркурий

Свързан е с предаването на информация и делови контакти. Традиционно се свързва с братята и сестрите и роднините, но не буквално, а като отношение към тях. Множество планети в трети дом ще укаже на жив интерес към обучение и образование. Взаимо...

Повече »

Четвърти дом – домът на корените на живота – показва връзките, които имаме с корените си – семейство, родители, нация, традиции. Освен това 4 дом е домът на края на нещата. За живота – как ще завършим живота си, в какви условия. Много планети в 4 дом ще укажат, че човек е фокусиран в домашните отношения и вътрешният си живот.

Сигнификатор е: Луна

...

Повече »

Пети дом – домът на творенията – на любовта и творенията на любовта, умението да получаваме удоволствие от живота и реализация чрез творчество. Повече планети в този дом предполагат артистични наклонности или страст към риска и хазарта.

Сигинификатор: Слънце

...

Повече »

Шести дом – домът на работата и здравето – домът свързан с поддържането на живота,  на съществуването, за това и с необходимата за това работа, дрехи, и храна. Символизира стопанството в онази му част, в която човек се подчинява за своето благо – методи за грижа за здравето, домашните животни. В по-широк смисъл е домът на доброволното подчинение и служене на другите.

Сигинификатор: Меркурий

...

Повече »

Седми дом – домът на другият – показва дълготрайните партньорства и връзки, които създаваме през живота си. Качествата, на които се градят взаимоотношенията. Той е противоположният дом на 1 – Аз, за това освен за любимите партньори указва и на явните врагове, обществената дейност, сблъсъците със закона. Легализация на съвместна дейност.

Сигинификатор: Венера

...

Повече »

Осми дом – домът на смъртта, секса и наследствата, защото е свързан със страданията и екстремалните ситуации, които на ниво съдба съпътстват освобождаването на енергията, което може да носи финансови успехи и материална опора – например наследство след погребение. Разликата с 2 дом е, че се има работа с чужда енергия и финанси. Указва на невидимите връзки с другите, невидимите връзки с другите астрални светове.

Сигинификатор: Плутон

...

Повече »

Девети дом - домът на жизненото кредо, за разлика от 3 дом – домът на информацията, 9 дом е обработената и подредена в жизнена философия информация. Показва възможностите които ни предлага обществото за да реализираме идеалите си. Свързан е с учебните и социалните заведения, философските и научните общества, задграничните връзки и далечните пътешествия.

Сигинификатор: Юпитер

...

Повече »

Десети дом – домът на идеала, кариерата, целта, към която се стремим съзнателно или не през живота си. Обществената реализация, върхът на индивидуалното само разкриване. Умението да се постига това, което не е дадено изначално. Свързан е с въпросите на самоограничение и формиране на вътрешна ценностна система. Символизира и единият от родителите, няма единно мнение кой от двамата.

Сигинификатор: Сатурн

...

Повече »

Единадесети дом – домът на приятелите, свободата, на надеждите на човек, на изпълнението на собствените надежди и желания, на социалните отношения, на внезапните събития, на покровители, доброжелатели и единомишленици.

Сигинификатор: Уран

...

Повече »

Дванадесети дом – домът на кармата, посвещение в тайна, връзка с висшите сили, наричат го още дом на принудителното подчинение - затвор, болница, уединение, сънища. Живота иска жертви и принудителна почивка и оставя човек сам със себе си. Символически – най-дълбоки подсъзнателни процеси се активизират и се проявяват като във външни събития. Указва на тайни врагове, нещастни случаи и тайни болести.

Сигинификатор: Нептун

...

Повече »