Първи дом – домът на Азът, как проявяваме себе си, изява и характер.

Ъгловите домове са по силни от останалите, а от ъгловите най-силен и важен е 1 дом. Знакът, в който попада Асцедента, началото на 1 дом, ще проявява качествата си в поведението на натива, във външността му. Тези качества ще се проявяват силно при първи контакт и те могат да се различават от качествата които притежава като индивидуалност по Слънцето. Върху характеристиките на 1 дом влияние ще окажат и характеристиките на планетите в 1 дом, ако има такива. Една планета ще окаже толкова по силно влияние колкото по близо е до асцедента.

Сигнификатор е : Марс