Десети дом – домът на идеала, кариерата, целта, към която се стремим съзнателно или не през живота си. Обществената реализация, върхът на индивидуалното само разкриване. Умението да се постига това, което не е дадено изначално. Свързан е с въпросите на самоограничение и формиране на вътрешна ценностна система. Символизира и единият от родителите, няма единно мнение кой от двамата.

Сигинификатор: Сатурн