Единадесети дом – домът на приятелите, свободата, на надеждите на човек, на изпълнението на собствените надежди и желания, на социалните отношения, на внезапните събития, на покровители, доброжелатели и единомишленици.

Сигинификатор: Уран