Дванадесети дом – домът на кармата, посвещение в тайна, връзка с висшите сили, наричат го още дом на принудителното подчинение - затвор, болница, уединение, сънища. Живота иска жертви и принудителна почивка и оставя човек сам със себе си. Символически – най-дълбоки подсъзнателни процеси се активизират и се проявяват като във външни събития. Указва на тайни врагове, нещастни случаи и тайни болести.

Сигинификатор: Нептун