Втори дом – домът на притежанията – домът на вещите и богатството, по него съдим колко и как ще спечелим нашето богатство в живота. Струпването на планети в този дом ще укаже, че материалната сфера ще е от голямо значение в живота, притежание на усет към печелен на пари.

Сигнификатор е: Венера