Трети дом – домът на комуникацията и учението – по този дом съдим за стила на общуване, писане, обучение, функциониране в своята среда, близки пътувания и писма.

Сигнификатор е: Меркурий

Свързан е с предаването на информация и делови контакти. Традиционно се свързва с братята и сестрите и роднините, но не буквално, а като отношение към тях. Множество планети в трети дом ще укаже на жив интерес към обучение и образование. Взаимоотношенията с братя и сестри са важни.