Четвърти дом – домът на корените на живота – показва връзките, които имаме с корените си – семейство, родители, нация, традиции. Освен това 4 дом е домът на края на нещата. За живота – как ще завършим живота си, в какви условия. Много планети в 4 дом ще укажат, че човек е фокусиран в домашните отношения и вътрешният си живот.

Сигнификатор е: Луна