Пети дом – домът на творенията – на любовта и творенията на любовта, умението да получаваме удоволствие от живота и реализация чрез творчество. Повече планети в този дом предполагат артистични наклонности или страст към риска и хазарта.

Сигинификатор: Слънце