Шести дом – домът на работата и здравето – домът свързан с поддържането на живота,  на съществуването, за това и с необходимата за това работа, дрехи, и храна. Символизира стопанството в онази му част, в която човек се подчинява за своето благо – методи за грижа за здравето, домашните животни. В по-широк смисъл е домът на доброволното подчинение и служене на другите.

Сигинификатор: Меркурий