Седми дом – домът на другият – показва дълготрайните партньорства и връзки, които създаваме през живота си. Качествата, на които се градят взаимоотношенията. Той е противоположният дом на 1 – Аз, за това освен за любимите партньори указва и на явните врагове, обществената дейност, сблъсъците със закона. Легализация на съвместна дейност.

Сигинификатор: Венера