Осми дом – домът на смъртта, секса и наследствата, защото е свързан със страданията и екстремалните ситуации, които на ниво съдба съпътстват освобождаването на енергията, което може да носи финансови успехи и материална опора – например наследство след погребение. Разликата с 2 дом е, че се има работа с чужда енергия и финанси. Указва на невидимите връзки с другите, невидимите връзки с другите астрални светове.

Сигинификатор: Плутон