Девети дом - домът на жизненото кредо, за разлика от 3 дом – домът на информацията, 9 дом е обработената и подредена в жизнена философия информация. Показва възможностите които ни предлага обществото за да реализираме идеалите си. Свързан е с учебните и социалните заведения, философските и научните общества, задграничните връзки и далечните пътешествия.

Сигинификатор: Юпитер