Участие на XII конференция на БАА

От 19 до 21 юни 2015 година в Пловдив, в хотел Алианс се проведи 12 Астрологична конференция на Българската Астрологична Асоциация. Славчо Митрев участва в конференцията с лекция на тема:

Статистическо изследване на астрологическите показателите за безбрачие

На базата на 122 хороскопа на хора без брак се изследвани астрологически показатели като:

Резултатите потвърждават силното влияние на Сатурн, Марс и Плутон върху темата. Акцентира се значението на хороскопа като цяло върху глобални теми като тази за брака. Тема е по-широка от значението на един дом в хороскопа.