Надграждаща знанията и уменията лекция с елементи на Life coaching

Надграждаща знанията и уменията лекция с елементи на Life coaching

Лекция за всички, които искат да променят нещо в себе си, да погледнат към личността си и околните с други очи или пък да затвърдят формираните си мнения и позиции. Ще се фокусираме върху: Създаване и надграждане на умения за водене на разговор. Чести грешки в общуването. Самооценка на качествата. Какъв искам да стана и какво ми пречи? Потребности на личността. Щастието като понятие.

Лектор: Надежда Алексиева
Вход: Свободен