Презентация на резултатите от изследване на показатели за безбрачие в хороскопа

На презентацията ще представим резултатите от статистическото изследването на 122 хороскопа на мъже и жени без брак. Изледвани са положението на планетите по дом и знак, връзката ми чрез аспекти. Акцентирани домове и т.н. Ще обсъдим резултатите в дискусия.

Дата: 10-7-2015 г 18:15 ч

Лектор: Славчо Митрев

Регистрация: Facebook/Астрология за всеки

Телефеон за връзка: 0879 330 616, Слави Митрев