СЛЪНЦЕ

Период: 365.26 дни

Естество: огнен, активен, мъжки принцип, жизнена сила, здраве, дух, его, индивидуалност, самосъзнание, стремежи, творчество, воля

Влияние: Изявяване, жизненост, подчертаване, осъзнаване, стремеж към доминиране, издигане, слава, почести, успех, уважение, репутация, покровителство от високопоставени хора

Сигнификатор на: бащата, началника, мъж по принцип, лидер, положение в живота, високопоставени и силни хора, държавници, известност, слава, почести, уважение, титли, награди

Темперамент: сангвиничен, леко холеричен, със силно изразено чувство на собствено достойнство

Положителни качества: жизнелюбие, воля, активност, енергичност, ярък, честен,  открит, с достойнство,  разумен, великодушен, благороден, щедър, честен и мъдър в съветите, ентусиазиращ, величествен, уважение, репутация

Отрицателни качества: горделивост, самомнение, театрален, властолюбив, авторитарен, самоутвърждение за сметка на другите, самодоволен, самолюбив, суетен, високомерен, позор, загуба на репутация

Ден от седмицата: неделя

Скъпоценни камъни: диамант, рубин ...

Цвят: оранжев, златен  

Метал: злато

Ангел: Михаил

Слънцето е центъра на всеки живот, сила или енергия и представя основният първо източник на всичко съществуващо. В Слънцето се съдържат всички цветове на светлината. Всяка форма на съществуване проявена във слънчевата система се „къпе” в слънчевите лъчи, от които се черпи живота, които са центъра на съществуването, на възникването – всичко което се сумира в термина Живот.

Планетите са „деца” на Слънцето, всички техни качества хармонично и съвършено се съчетават в него. В тях няма нищо, което да го няма в него, те са само проява на една сила, на една част от един организъм. Затова Слънцето е символ на божество във великата Вселена, а човек е негова малък образ. Осмисляйки това ще разберем колко безсмислени са всички човешки стремежи за поставяне на граници, разделение и борба за надмощие. Важността на Слънцето за нас е оценена от доисторически времена, от тогава човек е вдигал ръце, за да приветства утринната светлина. Нито едно растение, животно или птица не може да живее без Слънцето. Не случайно са го почитали всички народи в древността, а древните елини са го прославяли като Хелиос, Аполон и т.н.

Индивидуалността, определяна по Слънцето за човека се явява това, което се явява Слънцето за своята система – източник на живот и формираща сила. По този начин положението на Слънцето, неговото преминаване по зодиака и аспектите с планетите ни дават основните особености на характера и личността на човека. Всички останали планетарни разположения, аспекти и фактори се съотнасят към свойствата на Слънцето така, както самите планети към Слънцето. Характер и индивидуалност е това, което се усеща зад нашите действия, навици и предпочитания.

 Индивидуалността са тези черти, които считаме за основни за човека и не зависещи от възпитанието, образованието и т.н. То е центъра на „Аз”-а, центъра на възприемане на света, на начина, по който го осъзнава. Символизира безсмъртният Дух, жизнената енергия и волята.

Не трябва да се бъркат с другите качества, това което се разбира под индивидуалност, личност, темперамент, манталитет и характер. Обаянието е свойство на личността. Изменяемите качества като настроение и навици са въпрос на темперамента. Това как реагираме на околният свят, нашата реч, проява на тъга и радост се определя от склонностите на ума.


>>  Планети


Астрономически данни за Слънцето