МЕРКУРИЙ

Период: 87.97 дни

Естество:  хладен, сух, земен, без пол, интелект, разум, мъдрост, реч, слово, образование, връзки, комуникация, общуване, послание

Влияние: осмисляне, разбиране, свързване, взаимодействие, анализиране, дейност, непостоянство, променливост, изменчивост

Сигнификатор на: тинейджъри, млади хора, образовани хора, роднини, братя, сестри, съседи, джебчии, мошенници, новини, слухове, важни документи, официални документи, писмени принадлежности, книги, картини, транспорт, кратки пътувания, училища, колежи, издателства, книгопечатане, търговия, запознанства

Темперамент: сангвиничен, нервозен с тенденция към многостранност и разпиляност

Положителни качества: блестящ повърхностен ум, любознателност, красноречие, активен, подвижен, сръчен, ловък, делови, разсъдлив, памет, проницателен, мъдър

Отрицателни качества: повърхностен, променлив, разсеян, не решителен, самохвалство, лукав, сплетник, клеветник, демагог, подражател, измамник, крадец, користен

Ден от седмицата: сряда

Скъпоценни камъни: хризолит, жълт сапфир, кехлибар, тигрово око

Цвят: от лазурен до тъмно син, индиго  

Метал: живак

Ангел: Рафаел

Меркурий символизира интелекта, разсъдъка, мисленето, разбирането, познанието, речта. Отличава се с жажда за знания, способност за изучаване на езици, ораторски дар и умение да излага мислите си. В хороскопа показва силата на ума, остроумието, проницателността и наблюдателността, а също за фантазията, въображението и паметта.

Меркурий е една от планетите заедно с Луна, Юпитер и Сатурн указваща на качеството на интелекта, на способността да възприема, различава, разбира и мисли.

Друга „задача” на Меркурий е посредничеството. Той отговаря за връзките, контактите, съюзите, обединенията, договорите, деловите операции, сделките и търговията. Той е посредника между духа и материята.

Меркурий е свързан с движението, подвижността, промените и измененията. Той носи в живота на човек много промени и изменения, а също и поражда любовта към преместванията и пътуванията. Чрез Меркурий протича процеса на схващане, анализ, и усвояване на информацията. От това протича и любопитството, любознателността, живостта и подвижността на ума, много странни интереси, духовна подвижност, ловкост и изкусност на ръцете. Той е най-изменчивата планета от всички.


Астрономически данни за Меркурий