МАРС

Период: 1.881 год.

Естество: горещ, сух, мъжки, нощен, активен, енергия, импулс, страст, физическа сила, сила на волята, самоувереност, борба, конфликт, разпри, малкото „зло”

Влияние: импулс, тласък, активация, динамизъм, начинание, инициатива, бодрост, излишества, раздразнение, конфликт, изисква и очаква подчинение

Темперамент: холеричен с тенденция към импулсивност, избухливост, страст, нетърпение и агресивност

Сигнификатор на: волята, енергията, животинските инстинкти, борбата, агресията, насилието, синини, рани, нещастия, спорове, жестокост, убийство, съпруг, войник, хирург, лекар, техник, механик, ковач, месар, работата като цяло

Положителни качества: динамизъм, остър ум, страст, увлечение, увереност, решителност, безстрашен, бърз в решенията, стремеж към успех предприемчив, инициативен, целеустремен, само утвърждаване, готовност за риск и борба, храброст, самостоятелност, смелост, честен, непоколебим

Отрицателни качества: импулсивен, суров, нетърпелив, прибързващ, склонен към преувеличение и сензации, избухлив, агресивен, жесток, груб, гняв, навсякъде вижда врагове, необуздани страсти, предател, грабеж, разрушител, излишни рискове

Ден от седмицата: вторник

Скъпоценни камъни: червен хематит, рубин, гранат 

Цвят: ален, пурпур

Метал: желязо, бронз

Ангел: Самаел

Древните са ни завещали за Марс образа на „малкото нещастие” свързва се с нещастия, рани, операции, убийства, преждевременна и насилствена смърт. Разглежда се като противоположност на Венера и като такъв способства проявата на антипатия, отвращение, внася раздори в отношенията, раздяла и разделение.

В природата Марс се явява представител на енергичният принцип, пораждащ светските, земните дела. Енергията на Марс твори, създава и гради, а след това всичко построени отживяло времето се разрушава за да се изгради новото. За това и Марс е символ на новото, на промените. Той способства осъществяването на идеите на Меркурий, Венера, Юпитер, Уран като се явява техен инструмент.

Марс е символ на активната дейност, реална, практическа работа, волевите постъпки. Хората със силен Марс са надарени с активна движеща сила, огромна жажда за живот и страст. За тях е важна победата, не се задоволяват с компромиси, за това са готови да платят всяка цена за нея. Те са предприемчиви, инициативни и са директни, не търпят окови, връзки, власт и господство над тях. Стремят се към единовластие, към ръководно положение. При липса на сaмодисциплина и самоконтрол могат да станат жестоки, да използват насилие и да изпитва прекомерна жажда за наслаждения.


Астрономически данни за Марс