ЮПИТЕР

Период: 11.862 год.

Естество: горещ, влажен, огнен, мъжки, дневен, благоприятен, щастие, успех, съчетаване на чувства и разум, мъдрост, закон, религия, синтез, еволюция, разширение, голямото „щастие”

Влияние: разширение, експанзия, изобилие, развитие, нарастване, увеличение, прекаляване, разточителство

Сигнификатор на : щастие, богатство, благосъстояние, капитал, високо социално положение, полезни приятели, протекции, репутация, популярност, успех, издигане, служители, началници, съдии, свещеници, благородни и богати хора, крупни промишленици, , представители на държавна или църковна власт, на науката

Темперамент: холеричен

Положителни качества: жив, енергичен, мъдър, благороден, щедър, великодушен, дружелюбен, справедлив, уверен, морален, солиден, авторитет, виждане на целта, далновидност, оптимист, късмет, успех, богатство, стремеж към независимост, успех и растеж

Отрицателни качества: прекалено експанзивен, разточителен, с висока самооценка, самолюбив, кариерист, лекомислен, демонстративен, лицемерен, алчен, суеверен, мързел, търси признание и почести, зависим от материалното

Ден от седмицата: четвъртък

Скъпоценни камъни: аметист, сапфир, рубин, тюркоаз, топаз,изумруд, опал

Цвят: пурпур, индиго, виолетов

Метал: сплав на метали, калай, електрон

Ангел: Задкиел

Когато човек се намира под силното влиянието на планетата Юпитер тя увеличава шансовете му за успех, и помага да се отслабят враждебните влияния на всеки негативен аспект. Юпитер придава организаторски способности, широки симпатии, здравомислие, и необичайна далновидност. Юпитер често оказва поддръжка в последният момент и в роденият под негово влияние винаги ще се намерят сили да издържи всяко изпитание. Което в последствие се оказва, че придобитият от това опит е безценен. Най-голямото нещастие за човек със силен Юпитер е да започне да разпилява сили или да пренебрегва удобните възможности, които получава.

Юпитер символизира подчинението на висшият Разум, висшият Ред. Символ е на мъдростта, вярата в Бог и себе си. Символизира моралните и етически правила, по които човек живее в този свят, а също и социалните и културни ценности на обществото.


Астрономически данни за Юпитер