УРАН

Период: 84 г.

Естество: мъжки, позитивен, оригиналност, спонтанност, ексцентричност, интуиция, озарение, пророчество, окултизъм, пробуждане, отслабване на структурата

Влияние: внезапно (неочаквано) изменение, своеволие, разрив, разрушение, катастрофа, трагедия, разочарование, протести, нестабилност, обновяване, действа на тласъци

Сигнификатор на: хора издигнали се над общата маса: депутати, изобретатели, първооткриватели, антиквари; всичко необикновено и нестандартно: електроника, небостъргачи, радиоактивно вещества, стари монети; обществени организации

Темперамент: сангвиничен, с голяма телесна и душевна подвижност

Положителни качества: любов към лична и духовна свобода, независим, предан на приятелите си, реформатор, оригинален, прогресивен, нестандартен, силна интуиция, изобретател, идеалист, демократичен, самоуверен, разкрепостен, контактен

Отрицателни качества: импулсивен, нестабилен, нервно напрежение, внезапни емоционални преходи, бунтар, реакционен, радикален, властолюбив, избухлив, не търпи авторитети, асоциален; пренебрегва традициите, обичаите и законите; периодически се затваря в себе си, отчужден, скитник

Ден от седмицата: сряда

Скъпоценни камъни: хиацинт,  аквамарин, сапфир, аметист, цирконий, лазурит

Цвят: електриково син, сиво, черно бели ивици

Метал: уран, радий

Тази планета е известна от само 230 години и за нейната природа и влияние не съществуват древни описания. Въпреки това съвременните астролози достатъчно точно са определили нейните свойства и природа.

В астрологията Уран се приема за висша октава на Меркурий. Той се счита за символ на висшата форма на разума и мисленето, на космическата мъдрост позволяваща да „приема” сигнали от Вселената. Уран помага на човек да „чете” идеи и образи от информационното поле на космоса. Тези по принцип не съзнателни образи пораждат интуицията, творческите проблясъци и озарения вдъхновяващи учени, поети, писатели, артисти, музиканти художници, реформатори и т.н.

Уран е символ на оригиналност, изключителност, екстравагантност, ексцентричност, внезапност. Под него влияние се рушат старите представи за света и идват новите, преосмислят се духовните и морални ценности. Неговите вибрации помагат на човек да се приближи към разбиране на истината, да се освободи от догми, доктрини, от консерватизма, автокрацията, тирания, деспотизма и насилието.

Хората със силен Уран обикновено противостоят на масите в мислите и действията си. Те с цялата си душа са настроени срещу старите и консервативни възгледи, мнения, убеждения, закони и даже срещу съществуващото държавно устройство. Те могат да организират и тълпата, да и внушат идеи си, да вдъхновят народа за тяхното изпълнение, и да ги защитават.


Астрономически данни за Уран