Астрология и Кариера

Напоследък стана модерно да се презира наемният труд и да се разказва за корена „РА(О)Б“ на думата „Работа“. Интересното е, че много хора наричат работа това, което в същността не е работа. Веднага трябва да кажем,че печеленето на пари няма нищо общо с работа в обикновеният смисъл на думата. В наталната астрологична карта  нещата са ясно разграничени. Събитията по взаимодействие с материалният свят са разграничени в три дома:

  1. II дом - Човешки ресурси и приходи, както и физиологичният запас от сили, имунитет, "количеството здраве"; Господаря на II дом показва онези човешки дейности, които се интерпретират като източник на пари и щедро се възнаграждават; така че всеки да може да направи нещо, което ще генерира приходи. За качествен паричен поток отговаря този дом..
  2. VI дом – ситуацията с заетостта, когато изпълняваме задълженията си – правим нещо, заради самото правене. Освен това към събитийните аналози на този дом се отнасят също и дълговете и болестите; за началниците по 6 дом са подчинените; за подчинените по шести дом са инструментите и характера на ежедневната рутина.
  3. X дом – резултатите, постиженията, властта и успеха съпроводени от ясна стратегия, цели и широк социален мащаб. Ако Вие работите „за себе си“, напълно идентифицирайки се със стратегията на фирмата (а не само зациклен върху своите проблеми) Вие вършите работата с пълна отдаденост, все едно отговаря за цялата компания. Но това не е гаранция, че ще печелите повече от вашите нужди >>> повече

 


Още публикации