РЕТРОГРАДНОСТТА НА МЕРКУРИЙ

Меркурий е ретрограден 3-4 пъти в година. Ретроградният му период е 20 дни. Символически Меркурий е свързан с обмен на информация, мисленето, общуването, договорите, договорките, комуникацията и средствата за връзка. В периода на неговата ретроградност се наблюдава забавяне на мисловните процеси, стремеж към анализиране на натрупаната информация. Ретроградният Меркурий не е ориентиран към нови връзки, нови впечатления, а насочен към осмисляне на това което знаем, има тенденция към подреждане на мислите и контактите.

Ефект на ретроградният Меркурий

В периода на ретроградност на Меркурий се наблюдава известна промяна в мисленето, умът е насочен повече към миналото, към метафизичното, хората общуват и мислят по-различно, „потапят“ се в себе си. Засилва се стремежа към уединение и намаляване на контактите. Разсеяността и забравянето стават по-чести. Много от започнатите работи се оказват спрени, забавени по независещи от нас причини, не могат да се завършат в срока, който сме определили. Направените в този период изводи и планове няма да са окончателни и ще трябва да се разглеждат отново и да се доработват.

Виж цялата статия >> pdf