История

Астрологичен център „Астрология за всеки“ е създаден като място за срещи и развитие на любителите на астрологията в град Пловдив. Мястото е със съответстващата атмосфера и обстановка, която да предполага творческа дейност. Автор и ръководител на проекта е Славчо Митрев, който е инженер-физик по образование. С астрология се занимава от 1998 година, участва като лектор и учредител в различни астрологични групи и сдружения, а от 11.12.2014 година стартира проекта „Астрология за всеки“, с който си поставя за задача:

  • Популяризиране и развитие на астрологията в научна и философска дълбочина;
  • Обучение по астрология – организация и провеждане на лекции и семинари по астрология;
  • Изследователска работа;
  • Астрологични консултации.

   Името на проекта не е случайно, а е заимствано от поредицата книги на световно известният астролог Алан Лео, който възвръща популярността и научността на астрологията през 19-20 век.

От стартирането на проекта през 2014 година до сега успяхме да подготвим и оформим основен курс за въвеждане на начинаещите в астрологията (курс „Класическа астрология“). Курсът е разделен на 4 модула и обхваща широка астрологична основа. В центъра се организират семинари за запознаване с основите на „Хорарна астрология“, „Ректификация“ и „Синастрия“. Курсовете и семинарите са подготвени на базата на материали от доказани астрологични авторитети.

През учебната година се провеждат практически занимния за напреднали, в които членовете на центъра упражняват астрологични практики. Гостуват ни колеги от други центрове с лекции и семинари.

За създаването на центъра голямо влияние оказаха моите приятели и съмишленици с астрологични интереси. Провеждахме ежеседмични срещи, които преминаваха изцяло в астрологични дискусии и търсения. Постоянно се увеличаваха приятелите, колегите и познатите, които искаха да се запознаят по-сериозно с красотатата и силата на астрологията. През 2012 се насложиха „случайни“ събития, които оформиха в мен идеята за клуб на любителите на астрологията. И през лятото на 2014 година реших да реализирам идеята за астрологичен център, където да провеждаме нашите астрологични изследвания и да споделим знанията си с тези, които желаят да навлезнат в астрологията.

Благодаря на всички видими и невидими сили, помогнали за създаването на „Астрология за всеки“!

 Славчо Митрев
Сподели публикацията в