Обръщение на Уилям Лили към студентите по Астрология

Приятелю, ти който с такава лекота ще придобиеш полза от усилния труд на моите изследвания и ще пристъпиш към изучаването на това небесно знание за звездите, в което великите и възхителни деяния на невидимия и всесилния Бог са така очевидни. Повече>>