Програма на курс „Класическа астрология“ за начинаещи

В първите два семестъра на курса „Класическа астрология“ курсистите изучават подробно основните елементи и понятия в астрологичната наука. В третия семестър се изучава теория и практика на тематичния анализ на рождената (натална) карта. В четвъртия семестър се изучава подробно прогностичните методите в астрологията.

1 семестър 1 година

Учебно пособие за 1 ниво „Класическа астрология“
 1. Кратка История на астрологията.
 2. Стихии и качества. Принципи, качества, подчертана стихия и слаба стихия.
 3. Три основни фази на живота
 4. Смесени качества и стихии.
 5. Проява на стихиите и качествата в човека. Синтетичен знак.
 6. Слънчева система. Основни движения на Земята.
 7. Що е зодиак. Сидерален и тропически зодиак.
 8. Зодиакални знаци. Деление на зодиакалните знаци.
 9. Зодиакалните знаци и съответствията им в човешкото тяло
 10. Деканат на зодиакален знак. Управители на деканатите.
 11. Звезда на маговете.
 12. Принципи, функции и символика на планетите.
 13. Източна и западна планета спрямо Слънце.
 14. Бърза и бавна планета. Средни скорости на планетите.
 15. Ретроградно движение на планетите – астрономическа обосновка и астрологично влияние.
 16. Планети и влиянието им върху избора на професия. Планети и човешкото тяло
 17. Планета в домицил и екзалтация.
 18. Планета в заточение и падение
 19. Фиктивни планети – черна луна, лунни възли.
 20. Определяне на статуса на планетите в хороскопа. Есенциален статус. Диспозитор.
 21. Положение на Слънцето в зодиака.
 22. Положение на Луната в зодиака.
 23. Положение на Меркурий в зодиака.
 24. Положение на Венера в зодиака.
 25. Положение на Марс в зодиака.
 26. Положение на Юпитер в зодиака.
 27. Положение на Сатурн в зодиака.
 28. Положение на Уран в зодиака.
 29. Положение на Нептун в зодиака.
 30. Положение на Плутон в зодиака. 
 31. Положение на Лунните възли в зодиака
 32. Курсов проект за завършилите 1 семестър.

2 семестър 1 година

Учебно пособие за 2 ниво „Класическа астрология“
 1. Планета в шахта. Изгорена планета. Планети в рецепция.
 2. Небесна сфера. Зенит, надир, изгрев, залез.
 3. Деление на небесната сфера. Квадранти, зони , полусфери.
 4. Асцедент, Десцедент, МС и IC.
 5. Домови системи. Система на Плацидус.
 6. Символика и значение на домовете. Оси.
 7. Производни домове.
 8. Планети Господар, Управител и Сигнификатор на дома.
 9. Силен, слаб, хармоничен и дисхармоничен дом.
 10. Влияние на планетите в дома.
 11. Възходяща планета. Планета гений на раждането. Планета господар на хороскопа.
 12. Положение на Слънцето в домовете.
 13. Положение на Луната в домовете.
 14. Положение на Асцедента в знаците.
 15. Положение на Меркурий в домовете.
 16. Положение на Венера в домовете.
 17. Положение на Марс в домовете.
 18. Положение на Юпитер в домовете.
 19. Положение на Сатурн в домовете.
 20. Положение на Уран в домовете.
 21. Положение на Нептун в домовете.
 22. Положение на Плутон в домовете.
 23. Положение на Лунните възли в домовете.
 24. Основни планетни аспекти. Орбис.
 25. Сходящи и разходящи аспекти.
 26. Планета Казими. Изгорена планета и планета в лъчите на слънцето.
 27. Базови аспектни конфигурации.
 28. Курсов проект за завършилите 2 семестър.

3 семестър 2 година

Учебно пособие за 3 ниво „Класическа астрология“
 1. Астро-психология. Сила и склонност на ума.
 2. Сигнификатори на характера в зрелостта
 3. Влияние на планетите върху характера и ума.
 4. Влияние на положението в дом на Г1
 5. Финансово положение.
 6. Точка на щастието. Положение на точката на щастието в домовете и знаците
 7. Влияние на положението в дом на Г2
 8. Пътувания и Пътешествия. Успех и неуспех в пътуванията.
 9. Влияние на положението в дом на Г3 и Г9
 10. Взаимоотношения.
 11. Склонността или не към брак. Щастие и нещастие в брака.
 12. Описание на съпруга/съпругата
 13. Влияние на положението в дом на Г7
 14. Творения – деца, любов, хоби.
 15. Способност и тенденция за поколение в хороскопа.
 16. Влияние на положението в дом на Г5
 17. Физическо състояние – сила и слабости.
 18. Жизнена енергия. Сила на структурата на тялото
 19. Афет и анарет.
 20. Влияние на положението в дом на Г6
 21. Професия и занимания. Планети и професии
 22. Положение в живота.
 23. Влияние на положението в дом на Г10
 24. Приятели, покровители и врагове.
 25. Влияние на положението в дом на Г11 и Г12
 26. Курсов проект за завършилите 3 семестър.

4 семестър 2 година

Учебно пособие за 4 ниво „Класическа астрология“
 1. Вътрешни и външни цикли
 2. Транзити. Символика и анализ. Орбис на транзитния аспект.
 3. Външни и вътрешни транзити. Множествен транзит.
 4. Влияние на планетата при транзит.
 5. Определяне на събитие и причината за събитието.
 6. Тълкуване на действието на транзитния аспект.
 7. Прогресии. Принципи на прогресиите.
 8. Орбис при прогресивните аспекти. Ингресия на планета по знак
 9. Смяна на посоката на движение на прогресивната планета
 10. Символика, методика и тълкуване
 11. Дирекции. Аспекти, орбиси и събития
 12. Метод „1° за година”
 13. Промисор и акцептор
 14. Действие на планетите в символичните дирекции
 15. Дирекции на слънчевата дъга (соларна арка).
 16. Планетни революции.
 17. Солар (Слънчева революция). Общи правила при интерпретация
 18. Лунар (Лунна революция).Общи правила при интерпретация
 19. Значение на позицията на a при революция в наталните домове.
 20. Курсов проект за завършилите 4 семестър.
 1. Най-често задаваните въпроси
 2. За курса „Класическа астрология“ за начинаещи

Сподели публикацията в