Слънце

Нашата звзда Ако изгасне, след 8 минути ще настъпи тъмнина на Земята, а след 3 дни температурата на повърхността на Земята ще бъде -150 градуса по Целзии. Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата система. То представлява почти идеална сфера, Повече>>