Аспекти

Дефиниция за Аспект

Планетите в хороскопа сключват различни ъгли по между си. Определени ъгли между планетите са особено силни за взаимодействието между планетите, тези ъгли ще наричаме аспекти.

Различават се главни и второстепенни аспект, също така можем да ги разделим на хармонични и напрегнати аспекти. Първите спомагат за гладкото и хармонично протичане на енергията, при вторите с напрежение и усилие. Но най-важното което трябва да научим е защо сме се родили с определен аспект, какво трябва да научим от него в този живот.

Аспекти между планетите се образуват постоянно, всеки ден има по няколко аспекта. Всеки аспект има своето собствено влияние, в същото време помага в създаване на общи тенденции при комбиниране с други аспекти.

Различните аспекти получават своите названия от ъгловите съотношения, които образуват планетите една с друга при преминаване по Зодиака. Земята във всеки случай се явява фокална точка на лъчите. Аспектите, които действат в момента на раждане имат особено значение за роденият.

Орбис на Аспектите

Взаимодействието между планетите чрез аспект протича и при неточен такъв, т.е. допуска се отклонение от точният аспект – този допуск се нарича орбис. Орбисът зависи от аспекта – неговата сила и от участващите планети – от тяхната важност и бързина на движение. Изборът на орбис (неточност) на аспекта  зависи от:

° вида на космограмата – дали е натална, транзитна или друга;

º вида на аспекта – мажорните аспекти имат по голям орбис от минорните;

º важността на планетата в хороскопа – Слънцето и Луната по принцип са основни планети и орбисът на техните аспекти е по-голям в сравнение с останалите. Важността (силата) на планетата се определя от нейното положение по знак и дом, участието й в стелиум, близостта й до Асцедента и други;

º астрологът – различните школи използват  различни орбиси за аспектите, както и различен набор от аспекти.

Използването на по-малки орбиси (по точни аспекти) позволява да се използват повече аспекти.

Сходящи и разходящи аспекти

Аспектът е сходящ (образуващ се), когато по-бързата планета се приближава към точните градуси на аспекта.

Възможни са три варианта на сходящ аспект:

Първият е когато по-бързата планета приближава към аспект с другата, по-бавна планета и двете са директни. Например: Меркурий 10º Овен, а Марс 15 º Овен и двете планети са директни, следователно Меркурий се приближава към съвпад с Марс.

Вторият  е когато и двете планети са ретроградни, като Меркурий R 10º Овен, а Марс R 9º Овен и Меркурий не става директен докато не направи съвпад с Марс.

Третият е когато директната планети е в по-малки градуси, а ретроградната в по-големи. Например: Марс 29º Лъв, а ЮпитерR 1º в Дева.

Аспектът е разходящ (разпадащ се), когато по-бързата планета се отдалечава от точния градус на аспекта. Сходящият аспект е по-силен от разходящия.

Например: Аспекта между Луна 22º Дева и СатурнR 21º Дева е 1º, Луната е по-бързата планета и в своето движение ще премине през 2º, 3º … на Дева, следователно ъгълът между тях ще нараства. Затова се казва, че аспектът е разходящ.

СЪВПАД

Съвпад ( 0º ) – при съвпад планетните енергии действат заедно, сливат се, образуват единно съзвучие. Ако едната планета започне да се проявява, заедно с нея задължително се включва и другата. Естеството на планетите взаимно се прониква и образува нещо ново. Това е много динамичен и трудно управляем аспект. Единение, непредсказуемост, активност и инициатива.

Съвпад на Меркурий, Марс и Слънце

Този аспект означава единство, концентрация на енергия и зависи изцяло от свойствата на планетите, които го образуват. Планетите, влизащи в съвпада обединяват своите качества. Произтича сливане на определящите ги характеристики. Често планетите се оцветяват една друга в съответствие със своите качества. Колкото повече съвпади има в един хороскоп, толкова по-концентрирана ще бъде личността и толкова по-ярко ще бъде изразена генералната линия в поведението на човека. Като правило, един или два значителни съвпада образуват ядрото на космограмата, в което е заключено главното, което характеризира човека. Човек, който има такова изразено ядро се явява творческа личност. Обаче, човек с голям брой съвпади е по-подчинен на обстоятелствата и предопределението. Този аспект може да бъде класифициран по намаляване на хармоничността:

1. Съвпад със Слънце

             a. Съвпад с орбис 0°17’ – планета в центъра на Слънцето (арабският термин е казими) – добро взаимодействие, изява на планетния принцип. Това означава, че качествата на тази планета много силно нарастват. Планетата в центъра на Слънцето става своеобразен фокус на силата му. То отдава енергията си на планетата, затова чрез нея става самоутвърждаването, постигане на външен блясък, признание. Проявява се още от ранна възраст.

             b. Съвпад с орбис 0°17’ – 3° (според някои астролози до 5° или дори до 8°) – изгорена планета (комбуста) или планета, скрита от лъчите на Слънцето – неблагоприятно положение, отслабване, загуба на ориентация, подчинение на планетния принцип. Функцията на изгорелите  планети се ограничават до сектора на проява на планетите. Например, ако е изгорял Меркурий, то при човека ще бъде ограничен интелекта до известна степен. Когато е изгоряла добра планета, то тя просто се блокира. 

             c.  Съвпад с орбис 3-9° – в лъчите на Слънцето – Подобна планета се подхранва от Слънцето и става по-ярка.

2. Съвпад на добра с добра планета – реализира се най-доброто на домът, в който се случва.

3. Съвпад на добра с неутрална планета – реализира се доброто на домът, в който се случва.

4. Съвпад на зла с добра планета – частично се реализира доброто на домът, в който се случва.

5. Съвпад на зла с неутрална планета – реализира се злото на домът, в който се случва.

6. Съвпад на зла със зла планета– реализира се най-злото на домът, в който се случва.

                Орбисът на аспекта е 7°, а за Слънцето и Луната е 9°.

МАЖОРНИ АСПЕКТИ

Опозиция 180º– при опозиция планетните енергии се стремят да се подтиснат, да доминират една над друга. Аспект опозиция може да бъде наподобен с качествата на Сатурн. Аспектът причинява поляризация, двойственост, разделяне, противоречие, непостоянство. Тове е постоянно действащ аспект. Проявава се като необходимост от избор, а това поражда конфликт, съперничество, вражда, напрежение, раздяла. Нужна е комуникация и връзка между двата полюса, сътрудничество. В най-добрият случай човекът прави избор и се преустройва, променя своята позиция, т.е. може да преодолее и устои на действието на опозицията. В най-лошият случай, ако човекът е слаб, живота му ще се съпровожда с мъчителна раздвоеност.

Орбисът на аспекта е 5°, а за Слънцето и Луната е 7°.

Квадрат 90º – аспектът квадрат е много динамичен и напрегнат аспект. Може да бъде сравнен с планетата Марс. Дава много енергия, която обаче е много импулсивна и не е структурирана. За разлика от опозицията, действието на квадратурата се характеризира с дискретност и периодичност. Този аспект не дава напрежение, но затова поставя човека в състояние на борба. Препятствие – енергичен, силен, разрушителен аспект, който помага човек да се научи да се бори и да се адаптира. Необходимо е да се реагира бързо, да се вземат разумни решения. Редуват се кристализация и ограничаване в навици с разрушаването и разбиването им с внезапен удар, сътресение. Конфликт, борба, успех чрез борба и загуба.

Тригон 120º  – при най-хармоничният аспект планетните енергии се подкрепят и допълват и създават защита на родения. Пасивен, инертен и хармоничен аспект. Колкото повече тригони има в хороскопа, толкова е по-стабилен живота на човека, с толкова по-малко сътресения. Показва благоприятни условия за развитие, подкрепа, хармония, помощ, късмет. Придава умения за адаптация към околната среда. Човек е настроен по- скоро да възприема и ползва, отколко да създава и изменя. Има опасност от загуба на инициатива, липса на активност и неизпълнение на задълженията си.

Секстил на Нептун с Венера и Плутон

Орбисът на аспекта е 4°, а за Слънцето и Луната е 5°.

Секстил 60º – хармоничен аспект, при който планетните енергии се подпомагат, което става все по-добре с времето. Означава възможност. За разлика от тригона, секстилът не дава пълна защита, но той се включва през някои периоди от живота, смекчавайки ударите на съдбата.

Орбисът на аспекта е 3°, а за Слънцето и Луната е 4°.

МИНОРНИ АСПЕКТИ

Полуквадрат 45º – дискретен, непостоянен, трудно уловим аспект, който проявява двусмисленост, войнственост, неопределеност, илюзии, отчуждение, разногласия под влияние на външни фактори. Противоречията преминават на вътрешно ниво. Полуквадратът се проявява като тайно недоброжелателство, сплетни, за източника на които човек не може да научи в течение на целия си живот. Човекът може да бъде уязвен от въздействието на силите на природата (например, чрез ухапване от животни). Неудовлетвореност, неувереност, привличане на негативни събития. Повишена възприемчивост и чувствителност. Аспектът се проявява като вътрешна потребност да се разреши конфликта. Вътрешна борба със своята раздвоеност и незавършеност. Като резултат се постига вътрешна сила, устойчивост на психиката и организма.

Орбисът на аспекта е 1°, а за Слънцето и Луната е 2°.

Квадрат и половина 135º –  дискретен, постоянен аспект. Показва повторяемост на едни и същи ситуации докато не се осъзнае в детайл и не се вземе поука. След това се постига вътрешен покой и смирение. Човек с такъв аспект по време на стълкновение с други хора е принуден да се заеме с ролята на посредник, т.е. той влиза в напрегнати ситуации, които не го засягат лично, но понякога му се отразяват твърде неприятно. Роденият трябва да върне някакви дългове, разплащайки се за грешки през младостта.

Орбисът на аспекта е 2°, а за Слънцето и Луната е 3°.

Полусекстил 30º – привързаност, успокоение, удоволствие, рационалност, трудолюбие, умерена хармония. Влиянието му  е позитивно и осреднено – чрез група хора като цяло, чрез стихиите, чрез природата. На човек, който има много полусекстили му върви в дреболиите, колективът го поддържа, не му пречат. Той не отделя на дреболиите цялото си внимание.

Орбисът на аспекта е 1,5°, а за Слънцето и Луната е 2°.

Куинконс 150°  – връщане към миналото и опора за бъдещата еволюция. Той показва възвръщане на ситуациите, изтеглянето им от миналото. Куинконсът се явява като хармонизатор и стабилизатор на средата, обкръжаваща родения. Като аспектът уравновесява неговите обществени отношения и контакти. При наличие на зли планети, куинконсът става много неприятен по влияние, доколкото се проявява в повтаряне на едни и същи ситуации, в постоянното им „превъртане“ детайл след детайл. При добри планети познатата ситуация възниква на ново ниво, т.е. наблюдава се повторение на уроците, които човекът не е искал да усвои. Ако куинконса е с добри планети, то във взаимоотношенията с хората може да се навакса изпуснатото, т.е. да се върнем и нещо да до направим, да повторим урока. Куинконсът е аспект на тайното укрепване на позициите на човека в живота.

Орбисът на аспекта е 3°, а за Слънцето и Луната е 4°.

Сподели публикацията в
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *