Аспекти

Дефиниция за Аспект

Планетите в хороскопа сключват различни ъгли по между си. Определени ъгли между планетите са особено силни за взаимодействието между планетите, тези ъгли ще наричаме аспекти.

Различават се главни и второстепенни аспект, също така можем да ги разделим на хармонични и напрегнати аспекти. Първите спомагат за гладкото и хармонично протичане на енергията, при вторите с напрежение и усилие. Но най-важното което трябва да научим е защо сме се родили с определен аспект, какво трябва да научим от него в този живот.

Аспекти между планетите се образуват постоянно, всеки ден има по няколко аспекта. Всеки аспект има своето собствено влияние, в същото време помага в създаване на общи тенденции при комбиниране с други аспекти.

Различните аспекти получават своите названия от ъгловите съотношения, които образуват планетите една с друга при преминаване по Зодиака. Земята във всеки случай се явява фокална точка ма лъчите. Аспектите, които действат в момента на раждане имат особено значение за роденият.

Орбис на Аспектите

Взаимодействието между планетите чрез аспект протича и при неточен такъв, т.е. допуска се отклонение от точният аспект – този допуск се нарича орбис. Орбисът зависи от аспекта – неговата сила и от участващите планети – от тяхната важност и бързина на движение. Изборът на орбис (неточност) на аспекта  зависи от:

° вида на космограмата – дали е натална, транзитна или друга.

º вида на аспекта – мажорните аспекти имат по голям орбис от минорните

º важността на планетата в хороскопа – Слънцето и Луната по принцип са основни планети и орбисът на техните планети е по голям в сравнение с останалите. Важността (силата) на планетата се определя от нейното положение по знак и дом, участието и в стелиум, близостта и до Асцедента и др.

º астрологът – различните школи използват  различни орбиси за аспектите, и различен набор от аспектите.

Използването на по малки орбиси (по точни аспекти) позволява да се използват повече аспекти.

Сходящи и разходящи аспекти

Аспекта е сходящ (образуващ се), когато по-бързата планета се приближава към точните градуси на аспекта.

Възможни са три варианта на сходящ аспект:

Първия е когато по бързата планета приближава към аспект с другата по-бавна планета и двете са директни. Например: Меркурий 10º Овен, а Марс 15 º Овен и двете планети са директни, следователно Меркурий  се приближава към съвпад с Марс

Вторият когато и двете планети са ретроградни, като Меркурий R 10º Овен, а Марс R 9º Овен и Меркурий не става директен докато не направи съвпад с Марс.

Третият е когато директната планети е в по-малки градуси, а ретроградната в по-големи. Например: Марс 29º Лъв, а ЮпитерR 1º в Дева.

Аспекта е разходящ (разпадащ се), когато по-бързата планета се отдалечава от точния градус на аспекта. Сходящият аспект е по-силен от разходящия.

Например: Аспекта между Луна 22º Дева и СатурнR 21º Дева е 1º, Луната е по-бързата планета и в своето движени ще премине през 2º, 3º … на Дева, следователно ъгълът между тях ще нараства, за това се казва, че аспекта е разходящ.

СЪВПАД

Съвпад ( 0º ) – При съвпад планетните енергии действат заедно, сливат се, образуват единно съзвучие. Ако едната планета започне да се проявява, заедно с нея задължително се включва и другата. Естеството на планетите взаимно проникват и образуват нещо ново. Много динамичен и трудно управляем аспект. Единение, непредсказуемост, активност и инициатива.

Съвпад на Меркурий, Марс и Слънце

Този аспект означава единство, концентрация на енергия и зависи изцяло от свойствата на планетите, които го образуват. Планетите, влизащи в съвпада обединяват своите качества. Произтича сливане на определящите ги характеристики. Често планетите оцветяват една друга в съответствие на своите качества. Колкото повече съвпади има в един хороскоп, толкова по-концентрирана ще бъде личността и толкова по-ярко ще бъде изразена генералната линия в поведението на човека. Като правило, един или два значителни съвпада образуват ядрото на космограмата, в което е заключено главното, което характеризира човека. Човек, който има такова изразено ядро се явява творческа личност. Обаче, човек с голям брой съвпади е по-подчинен на обстоятелствата и предопределението. Този аспект може да бъде класифициран по намаляване на хармоничността:

1. Съвпад със Слънце

             a. Съвпад с орбис 0°17’ – планета в центъра на Слънцето (арабския термин е казими) – добро взаимодействие, изява на планетния принцип. Това означава, че качествата на тази планета много силно нарастват. Планетата в центъра на Слънцето става своеобразен фокус на силата му. То отдава енергията си на планетата, за това чрез нея става самоутвърждаването, постигане на външният блясък, признание. Проявява се още от ранна възраст.

             b. Съвпад с орбис 0°17’ – 3° (според някой астролози до 5° или дори до 8°) – изгорена планета (комбуста) или планета е скрита от лъчите на Слънцето – неблагоприятно положение, отслабване, загуба на ориентация, подчинение на планетния принцип. Функцията на изгорелите  планети се ограничават до сектора на проява на планетите. Ако, например  е изгорял Меркурий, то при човека ще бъде до известна степен ограничен  интелекта. Когато е изгоряла добра планета, то тя просто се блокира. 

             c.  Съвпад с орбис 3-9° – в лъчите на Слънцето – Подобна планета се подхранва от Слънцето и става по-ярка.

2. Съвпад на добра с добра планета – реализира се най-доброто на домът, в който се случва

3. Съвпад на добра с неутрална планета – реализира се доброто на домът, в който се случва

4. Съвпад на зла с добра планета – частично се реализира се доброто на домът, в който се случва

5. Съвпад на зла с неутрална планета – реализира се злото на домът, в който се случва

6. Съвпад на зла с зла планета– реализира се най-злото на домът, в който се случва

                Орбисът на аспекта е 7°, а за Слънце и Луна е 9°.

МАЖОРНИ АСПЕКТИ

Опозиция 180º– При опозиция планетните енергии се стремят да се подтиснат, да доминират една над друга. Аспект опозиция може да бъде наподобен с качествата на Сатурн. Аспектът причинява поляризация, двойственост, разделяне, противоречие, непостоянство. Постоянно действащ аспект. Необходимост от избор, а това поражда конфликт, съперничество, вражда, напрежение, раздяла. Нужна е комуникация и връзка между двата полюса, сътрудничество. В най-добрия случай човека прави избор и се преустройва, променя  своята позиция, т.е. може да преодолее и устои на действието на опозицията. В най-лошия случай, ако човека е слаб, живота му ще се съпровожда с мъчителна раздвоеност.

Орбисът на аспекта е 5°, а за Слънце и Луна е 7°.

Орбисът на аспекта е 5°, а за Слънце и Луна е 7°.

Квадрат 90º – Аспекта  квадрат е много динамичен и напрегнат аспект. Може да бъде сравнен с планетата Марс. Дава много енергия, която обаче е много импулсивна и не е структурирана. За разлика от опозицията, действието на квадратурата се характеризира с дискретност и периодичност. Този аспект не дава  напрежение, но затова поставя човека в състояние на борба. Препятствие – енергичен, силен, разрушителен аспект, който помага човек да се научи да се бори и да се адаптира. Необходимо е да се реагира бързо, да се вземат разумни решения. Редуват се кристализация и ограничаване в навици с разрушаването и разбиването им с внезапен удар, сътресение. Конфликт, борба, успех чрез борба и загуба.

Тригон 120º  – При най-хармоничния аспект планетните енергии се подкрепят и допълват и създават защита на родения. Пасивен, инертен и хармоничен аспект. Колкото повече тригони има в хороскопа, толкова е по-стабилен живота на човека, с толкова по- малко сътресения. Показва благоприятни условия за развитие, подкрепа, хармония, помощ, късмет. Придава умения за адаптация към околната среда. Човек е настроен по скоро да възприема и ползва от колко да създава и изменя. Има опасност от загуба на инициатива, липса на активност и неизпълнение на задълженията си.

Секстил на Нептун с Венера и Плутон

Орбисът на аспекта е 4°, а за Слънце и Луна е 5°.

Секстил 60º – Хармоничен аспект при който планетните енергии се подпомагат, което става все по-добре с времето. Възможност. За разлика от тригона, секстила не дава пълна защита, но той се  включва през някои периоди от живота, смекчавайки ударите на съдбата.

Орбисът на аспекта е 3°, а за Слънце и Луна е 4°.

МИНОРНИ АСПЕКТИ

Полуквадрат 45º – дискретен, непостоянен, трудно уловим аспект, който проявява двусмисленост, войнственост, неопределеност, илюзии, отчуждение, разногласия под влияние на външни фактори. Противоречията преминават на вътрешно ниво. Полуквадрата се проявява като тайно недоброжелателство, сплетни, за източника на които човека не може да научи в течение на целия си живот. Човека може да бъде уязвен от въздействието на силите на природата (например, чрез ухапване от животни). Неудовлетвореност, неувереност, привличане на негативни събития. Повишена възприемчивост и чувствителност. Аспекта се проявява като вътрешна потребност да се разреши конфликта. Вътрешна борба със свята раздвоеност и незавършеност. Като резултат се постига вътрешна сила, устойчивост на психиката и организма.

Орбисът на аспекта е 1°, а за Слънце и Луна е 2°.

Квадрат и половина 135º –  дискретен, постоянен аспект. Показва повторяемост на едни и същи ситуации докато не се осъзнае в детайл, не се вземе поуката. След това се постига вътрешен покой, смирение. Човек с такъв аспект по време на стълкновение с други хора е принуден да се заеме с ролята на посредник, т.е. той влиза в напрегнати ситуации, които не го засягат лично, но понякога му се отразяват твърде неприятно. Родения трябва да върне някакви дългове, разплащайки се за грешки през младостта.

Орбисът на аспекта е 2°, а за Слънце и Луна е 3°.

Полусекстил 30º – привързаност, успокоение, удоволствие, рационалност, трудолюбие, умерена хармония. Влиянието му  е позитивно и осреднено – чрез група хора като цяло, чрез стихиите, чрез природата. На човека, който има много полусекстили върви в дреболиите, колектива го поддържа, не му пречат. Той не отделя на дреболиите цялото си внимание.

Орбисът на аспекта е 1,5°, а за Слънце и Луна е 2°.

Куинконс 150°  – връщане към миналото и опора за бъде щетата еволюция. Той показва възвръщане на ситуациите, изтеглянето им от миналото. Куинконса се явява като хармонизатор и стабилизатор на средата, обкръжаваща родения; като аспект, уравновесяващ неговите обществени отношения и контакти. При наличие на зли планети куинконса става много неприятен по влияние, доколкото се проявява в повтаряне на едни и същи ситуации, в постоянното им „превъртане“ детайл след детайл. При добри планети познатата ситуация възниква на ново ниво, т.е. наблюдава се повторение на уроците, които човека не е искал да усвои. Ако куинконса е с добри планети, то във взаимоотношенията с хората може да се навакса изпуснатото, т.е. да се върнем и нещо да до направим, да повторим урока. Куинконс е аспект на тайното укрепване на позициите на човека в живота.

Орбисът на аспекта е 3°, а за Слънце и Луна е 4°.

Сподели публикацията в
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *