Уран в Телец 2019-2026

Уран транзитира в Телец от 6.03.2019 до 26.04.2026

Уран не е съвместим с Телец. Уран е електрически, шокиращ, непредсказуем. Телецът е предсказуем, безопасен, познат.

“Бъдете подготвени или изненадани”

“Бъдете подготвени или изненадани”

Уран създава хаос. Той ще раздвижи финансовата област в глобален мащаб, което може да повлияе на финансите.
За всеки от нас това ще бъде период на определена финансова трансформация, която ще засегне различни аспекти на нашия живот: банкови карти, сметки, данъци, пенсионни начисления, плащания по заеми и доходи от акции. Разбира се, това ще засегне и сектора на недвижимите имоти, в който също чакаме всякакви изненади и шокове.
Уран се опитва да ни освободи от всичко, което ни дърпа назад и ни забавя (Уран = Свобода). Но понякога начина на неговото действие може да ни шокира, а промените, които се случват да се възприемат много негативно. Въпреки това Уран прочиства пътя към по-добро. Възможно е в момента ни се струва, че това не е така, но след време, поглеждайки назад, ще разберем, че това наистина са били положителни промени.

Историческа справка

В Съединените щати са се случили интересни събития при последното влизане на Уран в Телец:
– девалвацията на долара с 41% през 1934 г.;
– реформата на Федералния резерв през 1934-1935 г.;
– приети са закони за регулиране на дейността на фондовите борси с цел рационализиране на борсовата търговия и предотвратяване на спекулациите на борсата;
– със закон от 1935 са въведени доста строги регулаторни мерки за холдинговите дружества.

По това време пазарът на единната валута е унищожен и принципите на световната парична система не се спазват. Валутни ограничения налагат както воюващите, така и неутралните държави. Официалните обменни курсове, въпреки инфлацията, са фиксирани и поради това губят регулаторната си роля в икономическите отношения.
Налице е ново увеличение на ролята на златото като световни пари, тъй като във военно време стратегическите и оскъдни стоки могат да бъдат закупени само със злато. Това довежда до изчерпване на златните резерви на страните, които активно купуват оръжие и храна, и натрупването им от страните износителки, предимно от САЩ. Процъфтяват валутно-финансовите измами.

Сподели публикацията в

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *